Vattenreglering

Vattenreglering är att reglera vattennivån i sjöar och vattendrag, särskilt i vattendrag där produktion av vattenkraft sker.

Med hjälp av prognoser går det att planera tappningen från vattenmagasinen, och vi hjälper till att optimera driften och undvika höga spilltappningar. Målet är att hålla vattenmängden på optimal nivå, även vid kraftig nederbörd eller tillrinning.

Vattenreglering minskar risk för översvämmning

Vi jobbar proaktivt för att undvik risken för översvämning, vilket kan ske vid för långsam urtappning, men även att se till att det blir så lite överskottsvatten som möjligt och därmed få den bästa ekonomiska vinsten för dig.

Angränsande vatten ska skyddas

Vi tar ansvar för att lagom mycket vatten släpps ut genom t ex dammar, så att sjöar och vattendrag nedströms påverkas så lite som möjligt.