Miljömuddring – för en renare och bättre vattenmiljö

Lassen Construction erbjuder helhetslösningar och är specialiserade inom miljömuddring och anlitas över hela Europa för sin expertis. Tack vare ett kompetent team av dykare kan vi erbjuda synnerligen kostnadseffektiva tjänster och garantera ett lyckat resultat varje gång. Vill du veta vad muddring kostar? Kontakta oss för en kostnadsfri och förutsättningslös offert.

Kontakta oss

Vi erbjuder helhetskoncept

Vår erfarna personal tar hand om alla delar av muddringsarbetet med ett framgångsrikt helhetskoncept. Det innehåller samtliga delar; från förstudie till återställningsarbete. Ni behöver inte bekymras om vare sig efterarbete eller några andra oväntade moment. Tillsammans med oss blir muddringsprojektet utfört med de bästa och miljövänligaste lösningarna; allt för ni ska få den bästa servicen och att vattnet ska återfå sin goda standard.

När används miljömuddring?

Våra vattenmiljöer kan emellanåt råka ut för föroreningar som skadar miljön. Då gäller det att samla upp föroreningarna för att vattnet ska återfå sin goda standard. Miljömuddring används för att avlägsna giftiga och förorenade sediment som inte får spridas ut i vattenmiljön. Tekniken för miljömuddring kan med fördel användas vid tömning av slam och förorenade sediment ur dagvattendammar, biologiska dammar, hamnar och småbåtshamnar etc. Muddringen leder till att vattnet återfår en god miljö där både människor och fiskar kan trivas.

Så går det till vid muddring

Miljömuddring är en relativt omfattande process som inkluderar ett antal olika moment. Nedan har vi sammanställt kortfattad information om dessa. Känns någonting oklart så är ni välkomna att kontakta oss.

1.      Suger upp sedimentet

Initialt beger sig våra dykare ner i vattnet för att suga upp det smutsiga vattnet, där de använder slangar som leder till en stor säck. Dykarna har stor erfarenhet och utför arbetet med stor precision.

2.      Kemikalier tillsätts

Nu är det dags att tillsätta kemikalier som binder samman det sediment som ska avlägsnas. Massorna på botten har en torrhalt av ca 20 viktsprocent och när dessa sugs upp sker en utspädning med vatten. Till det utspädda slammet tillsätts specialanpassad kemi från Kemira för att flockulera materialet (bakterier klumpar ihop sig). De produkter som används vid den kemiska konditioneringen varierar stort beroende på det kemiska innehållet i de massor som skall avvattnas, exempelvis sand och organiskt material etc. Att säkerställa den kemiska konditioneringens funktion är väldigt viktigt då det annars finns risk för att de små partiklarna blockerar porerna i geotextilen och därigenom stoppar/försvårar avvattningsprocessen – vilket kan leda till att geotextilen spricker.

3.      Vattnet sipprar ut

Vattnet som nu är rent ska nu sippra ut genom ett stort antal hål i säckens duk. Kvar blir en hög av fast sediment och kemikalier. Efter avvattning når slammet en torrhalt på uppemot 45 viktsprocent.

4.      Deponi

Slutligen lastar man det spill som avlägsnats. Detta fraktas till godkända mottagare eller deponi och hanteras där korrekt ur miljösynpunkt. Materialen innehåller tungmetaller som koppar, bly och tenn i form av organiska föreningar som exempelvis TBT – Tributyltenn. TBT har använts i bottenfärg till båtar sedan 1960 talet och anses vara ett av de giftigaste ämnena som har släppts ut i miljön.

Bättre miljö genom sugmuddring

Vi är måna om att alltid använda miljövänliga metoder. Miljömuddring utförs med fördel via sugmuddring då denna metod sprider mindre förorenat material ut i det omgivande vattnet jämfört med exempelvis grävmuddring. De upptagna sedimenten avvattnas i regel innan de omhändertas på lämpligt sätt beroende på sedimentens innehåll och föroreningsgrad.

Genom sugmuddring avlägsnar man sedimentet genom slangar, via ett mudderverk. Detta är den allra vanligaste typen av muddring och även den vi arbetar mest med. Miljömuddringen är ofta del av ett större miljöprojekt i ett område.

Kontakta oss

Vill ni anlita oss för miljömuddring? Vi befinner oss i Malmö, Skåne men utför muddringsarbeten i hela Europa. Kontakta oss så diskuterar vi er situation närmare. Självklart får ni en kostnadsfri offert att ta ställning till.

Muddringsprojekt: före och efter

Slussen Skanör/Falsterbo – miljömuddringen genomfördes för att kunna reglera vattenståndet från havet ut till ängarna, så att det inte blir översvämning på golfbanan.

Förebild Slusan Skanör/Falsterbo Förebild Slussen Skanör/Falsterbo
Efterbild Slusan Skanör/Falsterbo Efterbild Slussen Skanör/Falsterbo