Dränering i Skåne

Dränering innebär att man gräver diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge. En bra dränering är ett måste så att huset inte drabbas av fukt, mögel och vattenskador.
Kontakta oss

Dränera höst eller vinter

Bäst tid för att göra en dränering är höst eller tidig vinter då tjälen satt sig. Då kan vi begränsa skadorna på tomten trots att dränering naturligtvis påverkar marken.

En bra dränering leder vatten

Grundvatten, regn och snö angriper grunden både ovanifrån och underifrån. Vattnet behöver transporteras bort från husgrunden på ett effektivt sätt, antingen till en stenkista eller en dagvattenledning. En bra dränering leder hela tiden bort vatten från grunden. Fungerar inte det kan en dålig dränering få kostsamma följder.
När dräneringen görs är det ett ypperligt tillfälle att kolla efter sprickor eller skador, så som sättningsskador.

Dräneringsgrus, duk & jord

Dräneringen ska byggas med geotextilduk, dräneringsgrus och dräneringsrör. Vi kan även använda Platonmatta eller dränerande isoleringsskivor. Det går bra att fylla på med matjord på översta lagret. Även om en bra dränering håller sig i cirka 25 år så behövs det ibland servas eller göras om.

Lassen Constructions kan hjälpa dig med dränering av hus. Hör av dig för offert eller om du har några frågor >>

 

Lassen Construction är verksamma i Skåne och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom markanläggning. Vi erbjuder:

  • snöröjning
  • dränering
  • grävning av pool
  • schaktning
  • och mycket mer.